LDK Kęstučio paminklas

LDK KĘSTUČIO PAMINKLAS

 

1937 m. lapkričio 14 d. Prienų kariniame miestelyje, kuriame tarpukariu dislokavosi Antrosios pėstininkų divizijos 5-asis pėstininkų DLK Kęstučio pulkas ir 3-iojo artilerijos pulko 3-ioji grupė, atidengtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklas.

1954 m. paminklas sovietų armijos nugriautas. Paminklo likučiai sumesti į iškastą griovį ir užversti žemėmis.

                      Prasidėjus sąjūdžiui, 1988 m. prasidėjo ir Kęstučio paminklo atstatymo darbai, prie kurių prisidėjo daug žmonių. Pagal skulptoriaus G. Kamarausko idėją ir modelį (rėmėsi išlikusiomis senojo paminklo nuotraukomis) buvo išlieta paminklo skulptūra ir šioje vietoje pastatytas naujas paminklas.

1990 m. vasario 16 d. įvyko „prisikėlusio“ Kęstučio paminklo atidengimo iškilmės. Poetas Justinas Marcinkevičius tuomet sakė: „Jūs, mieli žemiečiai, atkasėte daugiau negu Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio paminklą. Jūs atkasėte savo nepriklausomybę, laisvę, atmintį, iškėlėte jas ant Nemuno kranto, kad visi, kas važiuos ar eis pro šalį, matytų ir žinotų, jog čia gyvena žmonės, kurie iš savo tautos garbingos praeities semiasi jėgų ir stiprybės <...>“

LDK Kęstučio paminklas