Sakralinis muziejus Pažaislio vienuoyno ansamblyje

Pietinė oficina pastatyta XVII – XVIII a. sandūroje. XVIII a. tebevykstant vienuolyno statyboms ji tarnavo kaip gyvenamasis namas su virtuve, amžiaus pabaigoje kamalduliai pradėjo naudoti pastatą kalvystės darbams. Pravoslavai oficinoje įsirengė žiemos cerkvę, Šv. Kazimiero kongregacijos seserys – miltų saugyklą. Po 1985 m. rekonstrukcijos patalpas planuota panaudoti muziejaus kavinei, bet pasikeitus šalies santvarkai ir vienuolyno šeimininkams planai liko neįgyvendinti. 2011 m. pietinė oficina pilnai renovuota EEE finansinių mechanizmų, valstybės biudžeto ir seserų kazimieriečių lėšomis. Čia įkurta ekspozicija ir edukacinė klasė.

Sakralinis muziejus Pažaislio vienuoyno ansamblyje

T. Masiulio g. 31, Kaunas