Šv. Jokūbo piligrimų keliais Olandijoje

Dainius Varnas

Europos Šv. Jokūbo kelio federacija posėdžiavo Pietų Limburge (Nyderlandai). 2018 metais Pietų Limburgo savivaldybė tapo Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos nare. Ši Europos federacija vienija įvairias Europos valstybes ir regionus, per kuriuos eina Šv. Jokūbo kelias, siekiant keistis žiniomis ir vykdyti bendrus projektus. Limburgą pirmą kartą aplankė federacijos atstovai iš Prancūzijos, Belgijos, Ispanijos, Portugalijos, Lietuvos, Italijos ir Lenkijos. Lietuvai atstovavo Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, valdybos pirmininkas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto narys Dainius Varnas. 

Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos kvietimu posėdyje Nyderlanduose dalyvavo ir savo patirtimi pasidalijo Europos Parlamento narė, signatarė dr. Laima Andrikienė. Susitikimo dalyviai nuoširdžiai dėkojo europarlamentarei dr. Laimai Andrikienei, Europos kultūros kelių ir Šv. Jokūbo kelio draugų parlamentarų grupės, nuo 2009 metų veikiančios Europos Parlamente, narei už didelį indėlį, įgyvendinant projektus, skirtus Šv. Jokūbo piligrimų keliui Europoje, Camino de Santiago.

Be oficialios dalies, kurią sudarė techninės konsultacijos ir dalijimasis patirtimi apie geriausias įvairių valstybių praktikas, vykdant tarptautinį COSME projektą ,,CREATIVE LOCI IACOBI“, kurį dalinai finansuoja Europos Komisija, delegatai buvo supažindinti su Pietų Limburgo Šv. Jokūbo kelio stotyse esančio bažnytinio paveldo lobiais.

Delegatai aplankė Valkenburgo katakombas, kur jie buvo panardinti į religinę krašto praeitį. Taip pat aplankyti ypatingos dvasinės kultūros objektai: Šv. Gerlacho bažnyčia, kuri yra ir žymi piligrimystės vieta, Rolduko abatija (didžiausias Beniliukso vienuolyno kompleksas), istorinis Sitardo miesto centras, Mastrichtas ir Merseno bazilika. Dviejų dienų programa baigėsi apsilankymu Sustereno bazilikoje.