Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia (The St. Guardian Angels' Church)

Pastatyta 1830 m. vietoje XVII a. čia stovėjusios Šv. Onos koplytėlės. Dabartinis bažnyčios interjeras neobarokinis, todėl spalvingas ir puošnus. Bažnyčios šventoriaus kapinėse palaidota daug miestui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių, vienas iš jų – Antanas Juozapavičius, pirmasis karininkas žuvęs nepriklausomybės kovose.

The St. Guardian Angels' Church was built in 1830 replacing St. Ann’s chapel that was there already in XVII century. The present-day interior of the church contains neobaroque elements and it is very colourful and palatial, having sacramental articles of values. 114 volunteers who died for Lithuanian’s Independence are buried in the churchyard. Antanas Juozapavičius, the first officer who was killed by Bolshevik bullet on the Alytus Bridge, the teacher Juozas Bloznelis, beaten by the Polish Army, and other Lithuanian and Alytus men of merit are buried among them. Vytautas Kasuba is the sculptor of one of the gravestones in the churchyard.  

Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia (The St. Guardian Angels' Church)

Savanorių g. 14, Alytus