Alytaus gynybiniai įtvirtinimai – fortai

XIX a. pab. carinė Rusija, kuriai tuo metu priklausė dabartinės Lietuvos teritorija, ėmėsi stiprinti vakarines savo sienas. Alytus buvo paskelbtas III klasės tvirtove, esančia Nemuno upės pusiaukelėje tarp Kauno ir Gardino – I klasės tvirtovių. Mieste rekonstruoti ar naujai nutiesti plentai, užtikrinę greitą ir gerą susisiekimą su aplinkiniais miestais. Geležinkeliu Alytus sujungtas su Suvalkais ir Vilniumi. Be to, vyko kareivinių statybos (artilerijos, pontono ir Saratovo), kuriose vėliau įsikūrė 4 tūkst. karių. Kareivinės Alytuje pastatytos pagal sudarytą keturių fortų tvirtovės planą.
Pirmasis fortas pradėtas statyti 1887 m., kurį anuomet sudarė dvi dalys (antroji dalis neišlikusi). Jis geriausiai išlikęs iki mūsų dienų, kiti fortai sunaikinti arba menkai išlikę. 
Fortą sudaro trikampio plano užapvalintais kampais pylimas (aukštis 3-4 m), smaigaliu orientuotas į šiaurę. Pietų pusėje – trikampis įgilinimas. Pylimą supa negili fosa (gynybinis griovys, įgilinta kliūtis, įrengta prieš gynybos liniją).

At the end of the 19th century, tsarist Russia started to fortify its Western borders. At that time, the land of Lithuanians was a Northwest territory of the Russian Empire. Alytus was selected to be a class III fortress (as such, only one on the territory of Lithuania): highways and railway were built, as well as barracks for soldiers. The First Fort started to be built in 1887. It survived best to our day, the Fourth Fort became ruins, while the Second and the Third Forts were destroyed.
The Forts did not have brick walls, they were made as excavations, stabilized with stones and wood.

Alytaus gynybiniai įtvirtinimai – fortai