Svalios progimnazijos maironiečiai ir Vaškų gimnazistai paminėjo Šventuosius Jokūbo metus

Svalios progimnazijos maironiečiai ir Vaškų gimnazistai žygiu šv. Jokūbo keliu paminėjo Šventuosius Jokūbo metus
Turbūt ne vienas esame girdėję apie švento Jokūbo kelią, gal skaitę keliavusiųjų įspūdžius, stebėjęsi, susimąstę. Pandemija pristabdė visą pasaulį, bet gegužę situacijai gerėjant, Lietuvos Šv. Jokūbo kelio draugų ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos, pakvietė lietuvius registruotis į jaunųjų ambasadorių žygius.
Į kvietimą nuoširdžiai atsiliepė mokytoja Dalia Balčiūnienė ir užregistravo mus, Svalios progimnazijos maironiečius, bei Vaškų gimnazijos mokinių grupę. Jau gegužės pirmosiomis dienomis mokytoja kreipėsi į Pasvalio savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorę Gintarę Meškienę. Mokytoja Dalia pasiūlė jaunųjų ambasadorių žygį nuo Skrebotiškio bažnyčios iki Vaškų bažnyčios. Žygiu siekėme susipažinti su labai turtingu Lietuvos kultūros paveldu.
Karantinas nuo birželio 1-osios dar palaisvėjo, o birželio 4-ąją, penktadienį, iš Pasvalio Svalios progimnazijos ir Vaškų gimnazijos pasiryžo eiti Šv. Jokūbo keliu.10 kilometrų. Piligriminis kelias prasidėjo nuo Skrebotiškio bažnyčios. Susirinkusius pasveikino gerbiama Albina Pribušauskaitė ir įdomiai papasakojo gražios bažnytėlės istoriją.
Išlydėti į tokią pirmąją ir vienintelę Pasvalio rajone kelionę atvyko Pasvalio komisariato pareigūnė Jurgita Packevičienė, padovanojo atšvaitų, priminė apie saugumą kelyje, papasakojo apie savanorystę. Mokytoja Dalia Balčiūnienė visiems padalijo „Piligrimo pasus“, o Jaunimo reikalų koordinatorė Gitarė Meškienė apdovanojo tą saulėtą dieną labai reikalingomis geltonomis kepurėlėmis. Savivaldybės atstovė taip pat papasakojo apie savanorystę, kurios pradžia kai kam gal bus iš šis prasmingas žygis.
Žygio metu tiek mokiniai, tiek mokytojos, kaip ir pridera einant Šv. Jokūbo keliu, apmąstė savo būtį ir gyvenimą. Visi buvo puikios nuotaikos, ryžto, drąsiausieji mojuodavo pravažiuojančioms mašinoms ir linksmino vairuotojus.
Pakeliui žygeiviai priėjo Norių kaimą, kur mus pasitiko bendruomenės pirmininkė Asta, pavaišinti gaiviais gėrimais, saldumynais, papasakojo įspūdingą Norių kaimo atsiradimo istoriją ir dabartį. Nusifotografavę prie švento Antano koplytstulpio, kurį sukūrė Pasvalyje puikiai žinomas tautodailininkas Vytautas Jackūnas.
Po trumpo stabtelėjimo patraukėme toliau. Pasiekę Vaškų apylinkes, sustojome ties Vaškų žydų kapinėmis. Ten mus pasitiko Vaškų gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė ir miestelio seniūnas Kęstutis Jasėnas, kuris dosniai pavaišino visus ledais. Buvome taip sukaitę, kad susėdome prie žydų kapinaičių, kuriose buvo stropiai nušienauta pieva, gardžiavomės plombyru ir klausėmės liūdnos istorijos apie žydų genocidą, kurią įdomiai papasakojo Vaškų seniūnas Kęstutis.
Nuo kapinaičių jau matėsi Vaškų bažnyčios bokštai – paskutinysis Šv. Jokūbo kelio objektas ir mūsų kelionės tikslas. Paskutiniąsias jėgas atidavę, visi laimingai pasiekė bažnyčios šventorių, įėję į bažnyčią atgaivinome savo pavargusius kūnus ir galų galiausiai, kartu su folkloro vadove Renata smagiai pagiedojome bažnyčioje jaunimo giesmes, pritariant gitara..
Pasikalbėti ir apibendrinti kelionės sugužėjome į Vaškų kultūros namus. Čia už nueitą kelią visiems mokytojos Dalia Balčiūnienė ir Vida Virbickienė įteikė Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetės sertifikatus bei Šv. Jokūbo piligrimų kelių Lietuvoje žemėlapį.
Pavargome, nužingsniavę per 10 kilometrų, bet buvome laimingi, nes pasijutome tikri piligrimai, keliaujantys savęs, Dievo ir pasaulio pažinimo keliais.
Melanija Jovaišytė,maironietė,
Svalios progimnazija, 8a klasė